Sunday, 23 December 2012

Gimnastik Artistik : Rangkaian

  • Rangkaian ialah gabungan kemahiran yang sama atau yang berbeza.
  • Kemahiran tersebut perlu dilakukan secara berturut-turut.

Mari kita gabungkan pergerakan gayut sambil ayun, guling depan kaki rapat dan lompat rusa untuk membentuk satu rangkaian pergerakan.


No comments:

Post a Comment